^
homeOS ikona z HomePodem dużym

Aktualizacja HomePod 14.7 wprowadza minutniki. Sprawdź umowę licencyjną

Jaromir Kopp

20 lipca 2021

Bety oprogramowania HomePodów nie są dostępne publicznie, ani też dla deweloperów. Dlatego o nowościach w nich testowanych dowiadujemy się mało i z opóźnieniem. Być może gdy Apple zdecyduje się otworzyć system dla programistów, sytuacja się zmieni. Na razie musimy liczyć na przecieki od zaproszonych do Apple Seed i „profilowych piratów”. 

Oficjalna informacja o systemie 14.7 dla HomePoda

Oprogramowanie w wersji 14.7 pozwala użytkownikom zarządzać minutnikami bezpośrednio w aplikacji Dom na iPhonie oraz iPadzie. To uaktualnienie zawiera także ogólne poprawki wydajności oraz stabilności.

Jedyną widoczną nowością wprowadzoną w tej wersji są wspomniane minutniki. Aktualizacja jest dostępna dla obu wersji HomePodów (mini i oryginalny).

HomePod 14.7 minutniki

Oprogramowanie HomePodów aktualizuje się automatycznie. Wersję możecie sprawdzić w aplikacji Dom. Tam też znajdziecie informacje o procesie aktualizacji HomePodów.

Licencja na oprogramowanie HomePoda

Z pewnością ją przeczytaliście, choćby przy pierwszym uruchomieniu HomePoda, ale jeżeli jednak w wyniku zbiegu okoliczności umknęła Wam, to załączam licencję na oprogramowanie dołączoną do wczorajszej aktualizacji (po polsku). Gwarantuję emocje podczas czytania!


POLSKI

WAŻNE: KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z HOMEPODA (HOMEPOD) JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

A.     UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE HOMEPODA FIRMY APPLE

B.     UWAGI OD APPLE

APPLE INC. 

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE HOMEPODA

Licencja dla jednego użytkownika

PRZED UŻYCIEM HOMEPODA LUB POBRANIEM UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA TOWARZYSZĄCEGO TEJ LICENCJI NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ (ZWANĄ DALEJ LICENCJĄ). KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOJEGO HOMEPODA LUB POBIERANIE UAKTUALNIEŃ OPROGRAMOWANIA JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW I OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TEJ LICENCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE POWINIEN UŻYWAĆ TEGO HOMEPODA, ANI POBIERAĆ TEGO UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA. 

JEŻELI UŻYTKOWNIK, KTÓRY NABYŁ HOMEPODA, NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, MOŻE GO ZWRÓCIĆ W CIĄGU USTALONEGO OKRESU DO APPLE STORE LUB AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY, U KTÓREGO ZOSTAŁ ZAKUPIONY W CELU ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z ZASADAMI REFUNDOWANIA APPLE, Z KTÓRYMI MOŻNA SIĘ ZAPOZNAĆ POD ADRESEM https://www.apple.com/legal/sales-support/.

1. Postanowienia ogólne. 

(a) Na oprogramowanie (w tym kod Boot ROM, wbudowane oprogramowanie oraz oprogramowanie firm trzecich ), interfejsy, zawartość, czcionki, dokumentację i inne dane dołączone do HomePoda („Oryginalne oprogramowanie HomePoda”), które może być uaktualnione lub zastąpione przez uaktualnienie oprogramowania lub odtworzenie oprogramowania Apple („Uaktualnienia oprogramowania HomePoda”), w pamięci tylko do odczytu, na dowolnym nośniku lub w dowolnej innej formie (Oryginalne oprogramowanie HomePoda oraz Uaktualnienia oprogramowania HomePoda zwane dalej łącznie Oprogramowaniem HomePoda) firma Apple Inc. (zwana dalej Apple) udziela licencji wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Licencji. Apple oraz licencjodawcy Apple zachowują wszelkie prawa do Oprogramowania HomePoda, które nie zostały wprost przekazane Użytkownikowi. Użytkownik przyznaje, że warunki niniejszej Licencji będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji firmy Apple wbudowanych w HomePoda, o ile do takiej aplikacji nie będzie dołączona odrębna licencja. W takim przypadku Użytkownik akceptuje, że mają zastosowanie warunki licencji dołączonej do tej aplikacji.

(b) Apple, według własnego uznania, może udostępniać w przyszłości Uaktualnienia Oprogramowania HomePoda. Uaktualnienia Oprogramowania HomePoda, jeśli takie będą, mogą nie zawierać wszystkich bieżących lub nowych funkcji oprogramowania, które Apple udostępnia z nowymi lub innymi modelami HomePoda.  Warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich Uaktualnień oprogramowania HomePoda dostarczanych przez Apple, o ile do takiego Uaktualnienia HomePoda nie jest dołączona oddzielna licencja. W takim przypadku obowiązują warunki i ograniczenia wynikające z nowej licencji.

(c) Jeśli do skonfigurowania nowego HomePoda Użytkownik używa funkcji ekspresowego konfigurowania w oparciu o istniejącego HomePoda, niniejszym potwierdza i akceptuje, że te warunki licencji będą miały zastosowanie do wszystkich pozostałych HomePodów, które Użytkownik postanowi powiązać z tym samym kontem iCloud i działające z tą samą wersją Oprogramowania HomePoda, która jest uruchomiona na tym HomePodzie. Jeśli Użytkownik zezwoli na automatyczne uaktualnianie HomePoda, jego HomePod będzie w ustalonych odstępach czasu sprawdzał na serwerach Apple dostępność uaktualnień oprogramowania HomePoda i o ile takie uaktualnienie będzie dostępne, pobierze je automatycznie i zainstaluje na urządzeniu Użytkownika. Korzystanie z Oprogramowania HomePoda jest jednoznaczne z zaakceptowaniem, że Apple może pobierać i instalować na HomoPodzie Użytkownika automatyczne Uaktualnienia oprogramowania HomePoda. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć te automatyczne Uaktualnienia oprogramowania HomePoda w Ustawieniach aplikacji Dom na dowolnym obsługiwanym urządzeniu marki Apple, które jest zalogowane na tym samym koncie Apple ID co HomePod Użytkownika.

2. Dozwolone sposoby wykorzystania licencji i jej ograniczenia.  

(a) Zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Licencji, Użytkownik otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo do korzystania z Oprogramowania HomePoda na pojedynczym HomePodzie Poza warunkami wymienionymi w punkcie 2(b) poniżej, oraz jeśli nie zostało to ustalone w odrębnej umowie pomiędzy Użytkownikiem oraz Apple, niniejsza Licencja nie zezwala na to, aby Oprogramowanie HomePoda było zainstalowane w tym samym czasie na więcej niż jednym HomePodzie, a także nie zezwala na dystrybuowanie lub udostępnianie Oprogramowania HomePoda przez sieć, dzięki czemu mogłoby być używane przez kilka urządzeń w tym samym czasie. Niniejsza Licencja nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw do używania zastrzeżonych należących do interfejsów Apple i do innej własności intelektualnej zawartej w projektach, tworzonych aplikacjach, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji urządzeń i akcesoriów stron trzecich lub aplikacji stron trzecich do używania z HomePodem. Niektóre z tych praw są dostępne w oddzielnych licencjach od Apple.

(b) Zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Licencji, Użytkownik otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo do pobierania Uaktualnień Oprogramowania HomePoda, które mogą być udostępniane przez Apple na posiadanym przez Użytkownika modelu HomePoda, w celu uaktualnienia lub odtworzenia oprogramowania na każdym posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika HomePodzie. Niniejsza Licencja nie zezwala na uaktualnianie lub odtwarzanie oprogramowania HomePoda, który nie jest własnością lub pod kontrolą Użytkownika oraz na udostępnianie Uaktualnienia Oprogramowania HomePoda przez sieć, dzięki czemu mogłoby być używane przez kilka urządzeń lub komputerów w tym samym czasie.

(c) Użytkownik nie może i przyznaje, że samemu nie będzie, ani też nie będzie umożliwiał innym kopiowania (poza określonymi w tej Licencji wyjątkami) dekompilowania, stosowania odwrotnej inżynierii, deasemblowania, tworzenia prac pochodnych z kodu źródłowego, deszyfrowania, modyfikowania lub tworzenia prac pochodnych z Oprogramowania HomePoda lub wszelkich usług udostępnianych przez Oprogramowanie HomePoda ani żadnej jego części składowej (poza określonymi wyjątkami i tylko w zakresie ograniczeń dopuszczalnych przez odpowiednie prawo lub warunki licencji dotyczące używania składników Wolnego oprogramowania, które mogą być zawarte w Oprogramowaniu HomePoda). Użytkownik akceptuje i przyznaje, że nie będzie usuwał, ukrywał ani modyfikował żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone lub zawarte w Oprogramowaniu Apple.

(d) Oprogramowanie HomePoda może być używane do reprodukowania materiałów pod warunkiem, że to reprodukowanie jest ograniczone do materiałów, które nie są chronione prawami autorskimi, materiałów, do których prawa autorskie posiada ich właściciel lub materiałów, do których Użytkownik posiada zezwolenie do legalnego reprodukowania. Tytuł i prawo własności intelektualnej do dowolnych treści wyświetlanych lub udostępnianych przez HomePoda należy do odpowiednich właścicieli tych treści. Takie treści mogą być chronione prawem autorskim lub innymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej oraz mogą podlegać warunkom i postanowieniom innych podmiotów, będących dostarczycielem takich treści. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, niniejsza Licencja nie przyznaje żadnych praw do używania tych treści oraz nie gwarantuje, że te treści będą nadal dostępne. 

(e) Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Oprogramowania HomePoda i Usług (zdefiniowanych w punkcie 5 poniżej) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym także prawem lokalnym kraju lub regionu, w którym się znajduje, w którym pobiera, lub w którym korzysta z Usług i Oprogramowania HomePoda. Funkcje Oprogramowania i Usług HomePoda mogą być niedostępne we wszystkich językach lub regionach, niektóre funkcje mogą zależeć od regionu, a jeszcze inne mogą być ograniczone lub nie być udostępniane przez dostawcę usług.

(f) Wiele funkcji HomePoda, Oprogramowania i Usług dostępnych przez HomePoda może wymagać połączenia Wi-Fi, urządzenia marki Apple, Siri, Apple ID oraz posiadania kont iCloud i Apple Music. Korzystanie z App Store wymaga podania unikatowej kombinacji nazwy użytkownika i hasła zwaną Apple ID. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika HomePoda.

(g) Użytkownik akceptuje, że wiele funkcji oraz Usługi Oprogramowania HomePoda może przesyłać dane przez sieć Wi-Fi, co może mieć wpływ na wysokość opłat dotyczących transmisji danych, a obowiązek ponoszenia opłat z tego tytułu ponosi Użytkownik.

3. Przeniesienie praw. Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, pożyczania, sprzedawania, redystrybucji, ani do udzielania licencji na Uaktualnienie Oprogramowania HomePoda. Może natomiast dokonać jednorazowego przeniesienia wszystkich praw wynikających z licencji do Oprogramowania HomePoda na rzecz innego podmiotu wraz z przeniesieniem prawa własności do HomePoda, pod następującymi warunkami: (a) przeniesienie musi zawierać HomePoda wraz z całym oprogramowaniem HomePoda, w tym wszystkie jego części składowe i niniejszą Licencję; (b) Użytkownik nie pozostawi żadnej kopii Oprogramowania HomePoda, pełnej lub częściowej, w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym nośniku; oraz (c) podmiot otrzymujący oprogramowanie HomePoda przeczyta i zaakceptuje warunki niniejszej Licencji.

4. Zgoda na używanie danych. W celu zapewnienia działania odpowiednich funkcji niektóre funkcje Oprogramowania HomePoda mogą wymagać danych z urządzenia marki Apple Użytkownika. Gdy Użytkownik włączy lub zacznie korzystać z tych funkcji, przedstawione zostaną szczegółowe informacje, jakie dane są wysyłane do Apple oraz jak mogą być wykorzystywane. Więcej można się dowiedzieć, odwiedzając stronę https://www.apple.com/privacy/. Dane Użytkownika będą zawsze traktowane zgodnie z polityką ochrony prywatności klientów firmy Apple, dołączonymi do niniejszej Licencji i dostępnymi pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/.

5. Usługi i materiały podmiotów trzecich.  

(a) Oprogramowanie HomePod może umożliwiać dostęp do iTunes Store, App Store, Apple Books, iCloud, News, Mapy oraz innych usług firmy Apple oraz firm trzecich,, a także witryn internetowych (łącznie i oddzielnie: Usług). Korzystanie z tych Usług wymaga połączenia z Internetem. Dostęp i korzystanie z niektórych Usług może wymagać własnego Apple ID, może wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków, a także może podlegać dodatkowym opłatom. Korzystanie z tego oprogramowania w połączeniu z Apple ID lub innymi Usługami Apple przez Użytkownika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem stosownych warunków, takich jak najnowsze warunki korzystania z Apple Media Services (Apple Media Services Terms and Conditions) dla kraju lub regionu, w którym Użytkownik uzyskuje dostęp do tych Usług. Z tymi warunkami można zapoznać się na stronie internetowej https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.  W przypadku zarejestrowania się w iCloud, niektóre funkcje iCloud mogą być dostępne bezpośrednio z Oprogramowania Apple.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że korzystanie z usługi iCloud oraz tych funkcji podlega warunkom korzystania z usługi iCloud, dostępnym pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

(b) Treści dostępne w aplikacji News. Korzystanie przez Użytkownika z treści dostępnych w aplikacji News na HomePodzie jest ograniczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, nie powoduje przeniesienia korzyści wynikających z praw własności do tych treści na Użytkownika, i wyraźnie wyklucza, bez ograniczeń, prawo do komercyjnego lub promocyjnego wykorzystania praw takich treści. Ponadto zabrania się publikowania, retransmisji oraz reprodukcji wszelkich materiałów audio dostępnych w aplikacji News jako samodzielnych plików.

(c) Mapy. Usługi i funkcje map w Oprogramowaniu HomePoda (Mapy), w tym zakres danych mapy, mogą różnić się w zależności od regionu. Korzystając z wykorzystującej dane lokalizacji funkcji Mapy, np. sprawdzanie ruchu samochodowego, wyszukiwanie lokalne, różne informacje wykorzystujące lokalizację oraz dane użytkowe mogą być wysyłane do Apple, w tym położenie geograficzne HomePoda Użytkownika w czasie rzeczywistym, w celu przetworzenia jego zapytania oraz ulepszenia funkcji Mapy. Korzystanie z funkcji Mapy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i używanie tych informacji przez Apple, firmy zależne oraz przedstawicieli Apple, w celu dostarczania oraz ulepszania funkcji i usług Map, a także innych produktów i usług Apple. Apple może dostarczać takie informacje w postaci zagregowanej albo w formie, która nie pozwala na identyfikację osoby, swoim partnerom biznesowym oraz licencjobiorcom w celu udoskonalania produktów i usług wykorzystujących lokalizację. Użytkownik może wyłączyć funkcję wykorzystującą lokalizację aplikacji Mapy, przechodząc do ustawień lokalizacji na HomePodzie w aplikacji Dom w dowolnym obsługiwanym urządzeniu marki Apple, które jest zalogowane na tym samym koncie Apple ID, co HomePod Użytkownika, i wyłączając przełącznik Mapy. Niektóre funkcje usługi Mapy mogą być niedostępne, jeśli Użytkownik wyłączy Usługi lokalizacji.

(d) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas używania jakiejkolwiek Usługi może napotkać treści, które mogą być uznane przez niego za obraźliwe, niestosowne lub niepożądane, a ich język za niedwuznaczny, oraz że wyniki szukania lub wprowadzenia określonego adresu URL mogą automatycznie i nieumyślnie wygenerować odwołania lub referencje do materiałów budzących zastrzeżenia. Pomimo to, Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi na swoje wyłączne ryzyko, a firma Apple, filie Apple, przedstawiciele, zleceniodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności przed Użytkownikiem za zawartość, która może być obraźliwa, niestosowna lub budząca zastrzeżenia. 

(e) Pewne Usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały firm trzecich (Materiały firm trzecich) lub udostępniać łącza do pewnych witryn firm trzecich. Korzystając z tych Usług, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Apple nie odpowiada za sprawdzenie i ocenę tych materiałów lub dokładności, kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawami autorskimi, zgodności z prawem powszechnym, przyzwoitości, jakości lub wszelkich innych aspektów związanych z Materiałami podmiotów trzecich. Apple, zatrudnieni przez Apple urzędnicy, strony współpracujące oraz filie nie gwarantują, nie popierają, ani nie zakładają ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności z tytułu działania Usług, Materiałów lub witryn podmiotów trzecich, ani też z tytułu innych materiałów, produktów lub usług podmiotów trzecich. Materiały lub łącza do witryn WWW podmiotów trzecich są dostarczane wyłącznie z uwagi na wygodę Użytkownika. 

(f) Zarówno Apple, ani też jakikolwiek dostawca treści nie gwarantują dostępności, dokładności, kompletności, rzetelności i aktualności informacji giełdowych, danych lokalizacji lub innych danych, wyświetlanych przez Usługi.  Informacje finansowe prezentowane przez jakąkolwiek Usługę są przeznaczone wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako zalecenia dla inwestorów. Przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Usług, Użytkownik powinien skonsultować się z doradcą finansowym, który jest prawnie upoważniony do udzielania rad dotyczących finansów i obrotu papierami wartościowymi w danym kraju lub regionie. Dane o lokalizacji dostarczone przez dowolne Usługi, w tym usługi Mapy Apple, są przeznaczone jedynie do celów podstawowej nawigacji i tylko celów planowania i nie można na nich polegać w sytuacji, gdy są potrzebne dokładne dane lokalizacji lub w przypadku, gdy błędne, niedokładne, opóźnione lub niepełne dane o położeniu mogą doprowadzić do śmierci lub urazu osoby albo uszkodzenia nieruchomości lub środowiska. Użytkownik akceptuje, że wyniki jakie uzyska z usługi Mapy, mogą się różnić od rzeczywistych warunków drogowych lub terenowych z przyczyn, które mogą oddziaływać na dokładność danych usługi Mapy, w tym, ale nie tylko, pogodowych, warunków drogowych lub wydarzeń geopolitycznych.

(g) W związku z tym, że korzystając z tych Usług Użytkownik może wysyłać dowolne materiały, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa lub posiada zgodę lub w inny sposób ma prawną zgodę do umieszczania tych materiałów, oraz że te materiały nie naruszają w żaden sposób warunków korzystania z usług oraz postanowień stosownych do tych Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi zawierają prawnie chronioną zawartość, informacje i materiały należące do firmy Apple, właścicieli witryny lub jej licencjobiorców, chronione między innymi przez odpowiednie prawa dotyczące własności intelektualnej, w tym także przez prawo autorskie. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał tych zastrzeżonych treści, danych lub materiałów w jakikolwiek inny sposób oprócz tego, który jest dozwolony przez Usługi lub w inny sposób, który jest niezgodny z warunkami i ograniczeniami tej Licencji, lub naruszający prawa własności intelektualnej firm trzecich lub Apple. Żadna część Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie tworzył, modyfikował, wypożyczał, wynajmował, dzierżawił, sprzedawał ani rozpowszechniał dzieł pochodnych w oparciu o Usługi, ani nie będzie wykorzystywał Usług w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, włączając w to m.in. przesyłanie za ich pośrednictwem wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania oraz naruszanie lub obciążanie sieci. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług w żaden sposób powodujący niepokojenie, znieważanie, śledzenie, grożenie, zniesławianie lub w inny sposób naruszanie lub łamanie praw innych użytkowników lub stron. Firma Apple nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za wszelkie takie działania Użytkownika, ani z tytułu niepokojenia, grożenia, oszczerstw, obraźliwych lub nielegalnych wiadomości lub przekazów, jakie Użytkownik może otrzymać w wyniku korzystania z Usług.

(h) Ponadto, takie Usługi i materiały podmiotów trzecich mogą być niedostępne we wszystkich językach lub we wszystkich regionach, lub krajach. Apple nie gwarantuje, że te Usługi oraz Materiały podmiotów trzecich będą odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnym miejscu. W zakresie wybranym przez Użytkownika sposobu korzystania lub możliwości dostępu do takich usług lub materiałów podmiotów trzecich, Użytkownik robi to ze swojej własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za zgodność z odpowiednimi przepisami prawa, w tym, ale nie tylko, z prawem lokalnym oraz prawem o ochronie prywatności oraz gromadzenia danych. Apple i jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu do Usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. W żadnym wypadku firma Apple nie będzie odpowiedzialna za usunięcie lub wyłączenie dostępu do jakichkolwiek Usług. Apple może też wprowadzić ograniczenia w korzystaniu lub w dostępie do niektórych Usług, w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. 

6. Wygaśnięcie licencji. Niniejsza Licencja obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Prawa Użytkownika automatycznie wygasają lub przestają obowiązywać bez osobnego powiadomienia ze strony Apple, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do dowolnego punktu niniejszej Licencji. Po wygaśnięciu niniejszej Licencji Użytkownik powinien całkowicie zaprzestać używania Oprogramowania HomePoda.  Wygaśnięcie to nie dotyczy punktów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12, które nadal będą obowiązywały.

7. Ograniczenia rękojmi. 

7.1     Jeśli Użytkownik jest klientem, który jest konsumentem (korzysta z Oprogramowania HomePoda poza własną branżą, firmą lub bez związku z wykonywanym przez Użytkownika zawodem), może mieć w kraju, w którym mieszka, prawa do wyłączenia stosowania poniższych ograniczeń względem niego. Aby dowiedzieć się więcej na temat praw Użytkownika, należy się skontaktować z lokalną organizacją konsumencką.

7.2     UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYZNAJE I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, UŻYWA OPROGRAMOWANIA I DOWOLNYCH USŁUG PEŁNIONYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE HOMEPODA LUB DOSTĘPNYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE HOMEPODA, NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO, A TAKŻE BIERZE NA SIEBIE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I OSIĄGNIĘCIAMI. 

7.3     W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE HOMEPODA I JAKIEKOLWIEK USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ” ORAZ „JAKO DOSTĘPNE”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A APPLE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIŁY LICENCJI FIRMIE APPLE (ZWANE DALEJ JAKO „APPLE” DLA POTRZEB ROZDZIAŁÓW 7 i 8), ODRZUCAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA HOMEPODA I USŁUG, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI HANDLOWE, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW FIRM TRZECICH. 

7.4     APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZADOWOLONY Z OPROGRAMOWANIA HOMEPODA ORAZ, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU HOMEPODA, USŁUGI WYKONYWANE LUB DOSTARCZANE PRZEZ HOMEPODA, SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA HOMEPODA LUB USŁUG BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ, ŻE WADY OPROGRAMOWANIA HOMEPODA LUB USŁUG BĘDĄ USUNIĘTE, A TAKŻE OPROGRAMOWANIE HOMEPODA BĘDZIE ZGODNE LUB BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAŁO Z KAŻDYM OPROGRAMOWANIEM, APLIKACJĄ LUB USŁUGĄ FIRM TRZECICH. ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA HOMEPODA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UŻYTECZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG FIRM TRZECICH, A TAKŻE PRODUKTÓW I USŁUG APPLE. 

7.5     UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE HOMEPODA ORAZ USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE AWARIE, OPÓŹNIENIA CZASOWE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE HOMEPODA LUB USŁUGI MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, URAZU LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO UŻYCIA W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH, URZĄDZENIACH NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE LUB SYSTEMACH OBRONNYCH. 

7.6     ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE STANOWI RĘKOJMI. W PRZYPADKU UDOWODNIENIA WADY OPROGRAMOWANIA HOMEPODA LUB USŁUG UŻYTKOWNIK PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z SERWISEM, NAPRAWĄ LUB KOREKTĄ. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANYCH RĘKOJMI LUB OGRANICZENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 

8. Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, APPLE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI LUB ZLECENIODAWCY, W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OSOBISTE URAZY ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA STRATY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW, USZKODZENIEM LUB UTRATĄ DANYCH, ZAKŁÓCENIEM PRZESYŁANIA LUB ODEBRANIA DANYCH (W TYM BEZ OGRANICZEŃ INSTRUKCJI, ZADAŃ ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW), DZIAŁALNOŚCI FIRMY LUB INNE STRATY HANDLOWE, A TAKŻE ZA STRATY POWSTAŁE W WYNIKU LUB ZWIĄZANE UŻYWANIEM Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA HOMEPODA ORAZ USŁUG, LUB OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI BĄDŹ USŁUG FIRM TRZECICH W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM HOMEPODA LUB USŁUGAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIEDY POWSTAŁY I BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKT, SZKODA CYWILNA LUB INNE), NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA APPLE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PONIESIONYCH SZKÓD OSOBISTYCH LUB SZKÓD UBOCZNYCH, BĄDŹ WTÓRNYCH, WOBEC KTÓRYCH POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Apple za wszystkie uszkodzenia (inne niż wymagane przez stosowne przepisy prawne w przypadkach, w których doszło do urazów osób) nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu dolarów (250,00 USD). Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie nawet wtedy, gdy wyżej wymienione zadośćuczynienie straci swoją celowość.

9. Kontrola eksportu. Użytkownik nie może używać, lub w inny sposób eksportować lub reeksportować Oprogramowania HomePoda z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo kraju, na terenie którego Oprogramowanie HomePoda zostało zakupione. W szczególności, ale bez ograniczeń, Oprogramowanie HomePoda nie może być eksportowane lub reeksportowane (a) do jakiegokolwiek kraju objętego przez USA embargiem bądź (b) do kogokolwiek, kto znajduje się na liście Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu USA lub na liście U.S. Department of Commerce Denied Person’s List lub Entity List, ani na żadnej liście podmiotów objętych restrykcjami Używając Oprogramowania HomePoda, Użytkownik gwarantuje, że nie znajduje się na terenie takiego kraju lub na terenie kontrolowanym przez ten kraj ani kraju znajdującego się na żadnej z wyżej wymienionych list. Użytkownik zobowiązuje się też, że nie użyje Oprogramowania HomePoda do żadnego z celów zabronionych przez prawo USA, w tym między innymi do projektowania, wytwarzania bądź produkcji broni jądrowej, broni rakietowej, broni chemicznej lub biologicznej.

10. Użytkownicy rządowi. Oprogramowanie HomePoda i związana z nim dokumentacja są „Towarami Handlowymi”, w znaczeniu zdefiniowanym w §2.101 48 Tytułu Kodeksu Przepisów Federalnych (C.F.R.), obejmującym Handlowe Oprogramowanie Komputerowe (ang. Commercial Computer Software) oraz Dokumentację Handlowego Oprogramowania Komputerowego (ang. Commercial Computer Software Documentation), w znaczeniu używanym odpowiednio w  §12.212 48 Tytułu Kodeksu Przepisów Federalnych (C.F.R.). lub w §227.7202 48 Tytułu Kodeksu Przepisów Federalnych (C.F.R.). Zgodnie z odpowiednimi przepisami w §12.212 48 Tytułu Kodeksu Przepisów Federalnych (C.F.R.) lub w  §227.7202-1 do 227.7202-4 48 Tytułu Kodeksu Przepisów Federalnych (C.F.R.), Handlowe oprogramowanie komputerowe oraz Dokumentacja handlowego oprogramowania komputerowego są licencjonowane dla użytkowników rządowych w USA (a) tylko jako Towary handlowe i (b) tylko z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych użytkowników zgodnie z warunkami niniejszej licencji. Zastrzeżone są niepublikowane prawa zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich obowiązującą w USA.

11. Prawo nadrzędne i odrębność. Niniejsza Licencja skonstruowana została zgodnie z prawem stanu Kalifornia i jest od niego zależna, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Niniejsza Licencja nie będzie podlegała konwencji ONZ w sprawie kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. W przypadku konsumentów z Wielkiej Brytanii, niniejsza Licencja podlega prawom lokalnym zgodnym z miejscem zamieszkania Użytkownika.  Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn sąd kompetentnej jurysdykcji stwierdzi, że dowolna klauzula niniejszej Licencji, bądź jakakolwiek jej część jest niemożliwa do wyegzekwowania, wówczas nadal będzie obowiązywała pozostała część niniejszej licencji.  

12. Kompletność porozumienia; nadrzędny język. Niniejsza Licencja zawiera kompletną umowę pomiędzy Użytkownikiem a Apple, odnoszącą się do Oprogramowania HomePoda i zastępuje ona wszelkie poprzednie lub obecne porozumienia dotyczące tej kwestii. Żadne poprawki ani modyfikacje niniejszej Licencji nie będą wiążące, o ile nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez Apple. Przekład niniejszej Licencji wykonany został na potrzeby lokalne. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją angielską a wersją lokalną, decydujące jest brzmienie wersji angielskiej niniejszej licencji w zakresie nie przekraczającym obowiązującego prawa lokalnego.

13. Potwierdzenia dotyczące podmiotów trzecich. Elementy Oprogramowania HomePoda mogą wykorzystywać lub zawierać oprogramowanie podmiotów trzecich i inne materiały chronione prawami autorskimi. Podziękowania, warunki licencji oraz zrzeczenia się dla takich materiałów są zawarte w dokumentacji elektronicznej Oprogramowania HomePoda lub dostarczone ustnie przez Siri, a Użytkownik używa tych materiałów zgodnie z odpowiednimi warunkami.

EA1709

27.7.2020

————————————

UWAGI OD APPLE

Jeżeli firma Apple będzie chciała skontaktować się z Użytkownikiem w związku z produktem lub kontem, Użytkownik zgadza się na powiadomienie przez pocztę elektroniczną. Użytkownik zgadza się, że wszystkie takie uwagi, które firma Apple wyśle do Użytkownika w postaci elektronicznej, spełnią prawne wymagania komunikacji.


 

Jaromir Kopp

Użytkownik komputerów Apple od 1991 roku. Dziennikarz technologiczny, programista i deweloper HomeKit. Propagator przyjaznej i dostępnej technologii. Lubi programować w Swift i czystym C. Tworzy rozwiązania FileMaker. Prowadzi zajęcia z IT i programowania dla dzieci oraz młodzieży, szkoli też seniorów. Współautor serii książek o macOS wydanych przez ProstePoradniki.pl. Projektuje, programuje oraz samodzielnie wykonuje prototypy urządzeń Smart Home. Jeździ rowerem.
Komentarze (0)
L

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *