Apple rozwija technologie wczesnego wykrywania zagrożeń zdrowotnych

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”, a do tego taniej. Przysłowie znane i wiekowe, ale mądrość z niego...