Skaner Wi-Fi w iPhone, zrób to z AirPort Utility

Od fal radiowych na razie nie ma ucieczki. Otaczają nas, przenikają i – co gorsza – są już nam...